lördag 9 november 2013

Transparensrapport

Företag som är i en förtroendebransch släpper transparensrapporter. Annars är risken stor att vi till slut skulle välja bort just det företagets tjänst. Jag vill se en transparensrapport från FRA och motsvarande svenska övervakningsorgan. Vilken typ av information har lämnats över till främmande makt, i hur många fall har det skett, vad har man tagit emot? Sådant har vi rätt att veta.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar