måndag 22 september 2014

Närodlade appar – två exempel

Under de senaste två åren har jag varit med att utveckla ett par appar/tjänster som en kan betrakta som närodlade, eller hyperokala om man så vill. Det har gjorts som en del i ett större projekt tillsammans med Trollhättans stad. Arbetet leds av Ulrika Lundh-Snis.

Den första, en sorts stads-app, är i sin nuvarande form inte särskilt hyperlokal då den endast hämtar ut events kopplade till Trollhättan, från Facebook. I sin nuvarande form liknar den snarare appar som Foursquare då det är en generell app som enkelt går att ställa in på den stad som du just nu vill veta mer om. Det finns dessutom en mängd andra sådana appar. Till exempel Vad göra men också Vamos.

Men för att den här typen av appar skall fungera och leverera trovärdig information krävs ändå lokal närvaro. På en relativt liten ort som Trollhättan tror jag att det krävs ett ganska stort fotarbete för att nå ut. En måste informera om att appen finns och hur man kan utforma attraktiva events. Dom lokala aktörerna måste tränas i att posta relevant. Man måste få både stora lokala aktörer  (kommun, idrottsföreningar)  och små (småbutiker, loppisar) att börja posta relevant event-innehåll. För det kräver lokal närvaro. En sådan app är en sorts Upptäckar-app som hjälper medborgaren att hålla sig uppdaterad. Den bygger på existerande beteenden (Facebook används redan), har ingen egen backend och kostar minimalt att drifta.

Ett annat exempel från projektet och som är verkligt lokal är den app vi kallar senior-appen. Arbetet leds av en annan projektmedlem, Annska. Senior-appen är en matbeställnings-app utvecklad tillsammans med hemtjänsten. I dag lägger hemtjänsten en dag i veckan på att handla åt sina brukare. Med en android-surfplatta och senior-appen kan personalen tillsammans med vårdtagaren beställa mat från den lokala butiken och få den packad och körd till hemmet. Det frigör tid för en ökad vårdkvalité. För detta krävs avtal med lokala handlare, med kommunen samt god förståelse för de olika vårdformernas behov. "Hemtjänsten" vårdar inte en homogen grupp.

Centralt för båda tjänsterna är att de utvecklas i nära samarbete med lokala aktörer. Utan lokal förankring skulle dessa tjänster vara svåra eller omöjliga att lansera. I senior-appens fall krävs det ett antal avtal med lokala aktörer för att få tillstånd leveranser av mat. Å andra sidan är båda tjänsterna sådana som skalar ganska bra. Det finns många städer i Sverige med liknande behov som i stads-appen och senior-appen och även om det krävs lokal förankring är det sannolikt inte mer än att det går att skapa lönsamhet, på sikt.


Hyperlokala tjänster och appar

App- och tjänstemarknaden domineras av stora, ofta Amerikanska tjänster. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ja, ni vet. Det är en sektor av app-marknaden som är svår att slå sig in på. En handfull tjänster fokuserar på det mer lokala och platsnära. Foursquare och kusinen Swarm, Yelp, Tripadvisor, Uber och ett par till. Det var tjänster som kom samtidigt som alla ropade location, location, location. Sedan dess har många också ropat Big Data. Men har vi egentligen sett så många appar som lite mer på riktigt nyttjar det lokala?

  • Finns det en lokal app-marknad, svensk, göteborgsk eller kvartersbaserad som inte går att ‘exportera’? Appar som inte kan utvecklas någon annanstans och som kräver mer eller mindre lokal data, förankring och avtal? 
  • Vilka exempel känner du till där appar eller tjänster har utvecklats och som på något sätt gör dem unika, inte för deras skalbarhet och generaliserbarhet (typ FB, Foursquare), utanför deras koppling till en specifik plats eller organisation?

I Göteborg finns t ex Pinchos och Silent order som är en lokal idé med ett skalbart potential. Andra typer av appar som kräver viss lokal integration är  t ex parkerings-appar, appar som listar lokala event, appar för barnomsorg, äldreomsorg. Västtrafiks rese-app är naturligtvis ett exempel, om än inte så unikt. Det finns också appar för att hitta cyklar i Styr-och-ställ. 

  • Vilka tjänster eller appar skulle du vilja se? Gärna appar eller tjänster med en koppling till en plats eller aktivitet med lokal anknytning. T ex hur mycket trängselskatt som tickar in,
    i realtid ;-)

Den här typen av appar. Låt oss kalla dem för hyper-lokala, eller närodlade appar, kostar naturligtvis en del att utveckla och driva, antingen i  tid, pengar eller både och. Det kanske är så att en app måste ha en viss generaliserbarhet för att kunna lyckas både brukarmässigt och kommersiellt?

4.     Går det att nå lönsamhet och eller kritisk massa med lokala appar eller är det dom stora drakarna vi får förlita oss på? Alternativt kan vi samäga appar, en sorts medborgar-appar där staden, medborgarna och företagen delar på ansvaret i vad som skulle kunna vara ett kooperativt tjänste-ägande? Där en tjänst behandlas som en sorts lokal infrastruktur i likhet med kollektivtrafiken?