fredag 17 april 2015

Ständig uppkoppling skapar nya beteenden

Göteborgs universitet har gjort ett kort avsnitt kring min avhandling. Mycket fint producerat. Göteborg visar sig från sin finaste sida denna dag. Avhandlingen kan du tanka ner och läsa här: Being Multisituated : Characterizing laptoping in networked situations.


Den nätverkade situationen


Jag har en del begrepp i avhandlingen så som skärmsnegla, skärmsläckarskräck, online-tics men också andra, lite mer övergripande som inte är lika lätta att kommunicera. 

Till exempel så nämns begrepp så som multisituationalitet eller den nätverkade situationen. Alltså situationer där personerna har sina prylar med sig. I den typen av nätverkade situationer (networked situations) pågår en rad typer av medierad interaktion. Låt oss ta ett konferensrum och ett möte som exempel.
Interaktion via t ex FB-chatten mellan personer i mötet. Interaktion mellan en person i mötet och en annan utanför. Interaktion med andra tjänster medan en sitter i mötet eller interaktion som är så intensiv så att en helt glömmer att en sitter på möte (t ex när man besvarar ett argt mejl). In i en sådan nätverkad situation har du dessutom alla dina rester, brödsmulor från tidigare interaktioner (Breadcrumbs of integrations). Det kan vara öppna flikar i webbläsaren, filer på hårddisken, adressböcker och allt det där andra som din laptop och mobil är full av, det som gör den till din. Det där har du ju också med dig in i den nätverkade situationen. Det gör ju att vi inte bara har nya beteenden så som skärmsnegling och online-tics. Vi har också tagit med oss beteenden från andra situationer, från vardagsrumssoffan (videoklipp), arbetsrummet (svara på mejl), kafét (samtala, chatta, med en vän). 

Det ger den nätverkade situationen en helt annan typ av dynamik än den vi var vana vid. Till exempel vet vi inte vilka konversationer som pågår för dom pågår i olika lager (chat, vanligt prat, sms etc), vi vet inte vem som tar del av situationen för det är ju inte bara dem som är där fysiskt (instagram, ljudinspelningar etc). Detta gör ju att fokuset för personerna i situationen kan riktas mot väldigt olika håll. Det i sig kan ju uppfattas som konstigt, splittrat och osocialt. Det blir en normkrock eftersom vi inte riktigt känner igen oss och inte heller vet hur vi skall bete oss eller vilka förväntningar vi skall ha. Det är med största sannolikhet något som vi kommer lösa genom nya normer som sakta men säkert kommer att växa fram.


onsdag 15 april 2015

Dagens ord: Skärmsnegling

I närheten av andra människor vill vi ha koll. Koll på vad dom gör och hur dom beter sig. Inte så att vi måste glo hela tiden, men i ögonvrån registrerar vi deras förehavanden. Erwing Goffman började studera mänsklig interaktion under 50- och 60-talet och beskrev denna bevakning som mutual monitoring. Mutual för att alla parter håller koll på varande. På ett café eller i ett klassrum är således denna bevakning ömsesidig. 
  
Så när en annan café-besökare sitter och läser en papperstidning så kikar du efter vad dom är involverade i och kategorisera personen som tidningsläsare, innan blicken flyttas för granskning av nästa person. Vi gör detta kontinuerligt. Kikar upp från vad vi nu håller på med och sveper med blicken över rummet.

"På bussen, det givna stället för skärmsnegling kan man alltid hoppas att personen bredvid börjar kolla sin Snapchat"

När folk sitter med sina skärmar är det inte lika lätt. Inte nog med att att man inte ser vad dom gör, det bidrar till en viss nyfikenhet också. För att ha koll får vi skärmsnegla. På kafét kanske vi kan snegla på grannen bredvid eller slänga ett getöga är vi hämtar en servett. På bussen, det givna stället för skärmsnegling kan man alltid hoppas att personen bredvid, eller snett framför, börjar kolla sin Snapchat eller kärleks-sms:a.

Med en snabb, eller ibland en längre nyfiken, blick på personens skärm kan vi avgöra om det är Instagram, Facebook eller SMS som personen är involverad i. Då kan vi kategorisera och fundera vidare på våra egna förehavanden. Så håller du på med laptoping eller någon annan form av skärmbeteende, kika efter dina medmänniskors sneglingar. Jag skrev också ett inlägg om detta 2011, om att mötas.