måndag 22 september 2014

Hyperlokala tjänster och appar

App- och tjänstemarknaden domineras av stora, ofta Amerikanska tjänster. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ja, ni vet. Det är en sektor av app-marknaden som är svår att slå sig in på. En handfull tjänster fokuserar på det mer lokala och platsnära. Foursquare och kusinen Swarm, Yelp, Tripadvisor, Uber och ett par till. Det var tjänster som kom samtidigt som alla ropade location, location, location. Sedan dess har många också ropat Big Data. Men har vi egentligen sett så många appar som lite mer på riktigt nyttjar det lokala?

  • Finns det en lokal app-marknad, svensk, göteborgsk eller kvartersbaserad som inte går att ‘exportera’? Appar som inte kan utvecklas någon annanstans och som kräver mer eller mindre lokal data, förankring och avtal? 
  • Vilka exempel känner du till där appar eller tjänster har utvecklats och som på något sätt gör dem unika, inte för deras skalbarhet och generaliserbarhet (typ FB, Foursquare), utanför deras koppling till en specifik plats eller organisation?

I Göteborg finns t ex Pinchos och Silent order som är en lokal idé med ett skalbart potential. Andra typer av appar som kräver viss lokal integration är  t ex parkerings-appar, appar som listar lokala event, appar för barnomsorg, äldreomsorg. Västtrafiks rese-app är naturligtvis ett exempel, om än inte så unikt. Det finns också appar för att hitta cyklar i Styr-och-ställ. 

  • Vilka tjänster eller appar skulle du vilja se? Gärna appar eller tjänster med en koppling till en plats eller aktivitet med lokal anknytning. T ex hur mycket trängselskatt som tickar in,
    i realtid ;-)

Den här typen av appar. Låt oss kalla dem för hyper-lokala, eller närodlade appar, kostar naturligtvis en del att utveckla och driva, antingen i  tid, pengar eller både och. Det kanske är så att en app måste ha en viss generaliserbarhet för att kunna lyckas både brukarmässigt och kommersiellt?

4.     Går det att nå lönsamhet och eller kritisk massa med lokala appar eller är det dom stora drakarna vi får förlita oss på? Alternativt kan vi samäga appar, en sorts medborgar-appar där staden, medborgarna och företagen delar på ansvaret i vad som skulle kunna vara ett kooperativt tjänste-ägande? Där en tjänst behandlas som en sorts lokal infrastruktur i likhet med kollektivtrafiken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar