onsdag 27 april 2011

Laptoping – resultatet av mitt avhandlingsarbete

Mitt intresse för bruket av mobil IT sträcker sig några år tillbaks, till en magisteruppsats publicerad 2001 och den miljö som då fanns på Viktoriainstitutet med fokus på Mobil Informatik. Det intresset har jag under senare år fokuserat på vardagsbruket av laptops i en universitetsmiljö.


Under samma period hade IT-universitetet byggts upp på Lindholmen i Göteborg. En universitetsmiljö utan traditionella datorsalar, där studenter och lärare delade skrivare, kaffemaskiner och med en planlösning där personal och studenter blandades. En utmärkt miljö för studier av den sociala praktiken runt bärbara datorer och då, på många plan, en miljö några år före resten av samhället vad gällde planlösning och intresse för pedagogiska möjligheter som ett resultat av teknik.

Denna blogg kommer handla om resultaten från min forskning kring det jag brukar kalla Laptoping. Laptoping handlar om den praktik som uppstår i en situation där prylar så som laptops är inblandade. Alltså inte bara om vad man gör med sin teknik utan även hur situationen, närvarande människor, tekniken och deras syften samverkar och ger upphov till beteenden som inte tidigare funnits eller varit möjliga. Om detta och mer kommer jag att skriva om här.


PS. Jag bloggar även på bland annat Café-IKT, även om det gått lite tid sedan dess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar