fredag 17 april 2015

Den nätverkade situationen


Jag har en del begrepp i avhandlingen så som skärmsnegla, skärmsläckarskräck, online-tics men också andra, lite mer övergripande som inte är lika lätta att kommunicera. 

Till exempel så nämns begrepp så som multisituationalitet eller den nätverkade situationen. Alltså situationer där personerna har sina prylar med sig. I den typen av nätverkade situationer (networked situations) pågår en rad typer av medierad interaktion. Låt oss ta ett konferensrum och ett möte som exempel.
Interaktion via t ex FB-chatten mellan personer i mötet. Interaktion mellan en person i mötet och en annan utanför. Interaktion med andra tjänster medan en sitter i mötet eller interaktion som är så intensiv så att en helt glömmer att en sitter på möte (t ex när man besvarar ett argt mejl). In i en sådan nätverkad situation har du dessutom alla dina rester, brödsmulor från tidigare interaktioner (Breadcrumbs of integrations). Det kan vara öppna flikar i webbläsaren, filer på hårddisken, adressböcker och allt det där andra som din laptop och mobil är full av, det som gör den till din. Det där har du ju också med dig in i den nätverkade situationen. Det gör ju att vi inte bara har nya beteenden så som skärmsnegling och online-tics. Vi har också tagit med oss beteenden från andra situationer, från vardagsrumssoffan (videoklipp), arbetsrummet (svara på mejl), kafét (samtala, chatta, med en vän). 

Det ger den nätverkade situationen en helt annan typ av dynamik än den vi var vana vid. Till exempel vet vi inte vilka konversationer som pågår för dom pågår i olika lager (chat, vanligt prat, sms etc), vi vet inte vem som tar del av situationen för det är ju inte bara dem som är där fysiskt (instagram, ljudinspelningar etc). Detta gör ju att fokuset för personerna i situationen kan riktas mot väldigt olika håll. Det i sig kan ju uppfattas som konstigt, splittrat och osocialt. Det blir en normkrock eftersom vi inte riktigt känner igen oss och inte heller vet hur vi skall bete oss eller vilka förväntningar vi skall ha. Det är med största sannolikhet något som vi kommer lösa genom nya normer som sakta men säkert kommer att växa fram.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar