torsdag 26 maj 2011

Digitalt strössel och Proaktiv via Backchannels

Det har pratats en del om backchannels det senaste, ni vet när man Twittrar under en konferens under en gemensam #tag och sedan projicerar flödet så att alla kan se. Men backchannel som begrepp når vidare än så. Backchannels kan mer generellt ses som en parallell digital diskussion med koppling till egentligen vilken situation som helst. Det förekommer på föreläsningar, möten eller TV via Twitter, MSN, Skype eller SMS bara för att nämna några.

Än mer generellt kan man alltså se det som en kompletterande textbaserad kommunikationskanal med relation till någon form av situation. När du skickade lappar på mellanstadiet var det således en analog form av backchannel. På Wikipedia sägs Victor Yngve ha myntat begreppet 1970, men det syftade då på något annat.
Åsikterna om syfte och nytta går naturligtvis isär, som denna artikel från NYT och det som Scott Mcleod skriver om. Men om tittar på digitalt strössel lite mer specifikt hur skulle man kunna dra nytta av det? För har du något val? Fokusmoralen har förändrats, som föredragande kan man knappast räkna med att allt fokus är riktat på en själv och varför då göra det bästa av denna nya multi-situationella värld. :-)

Som lärare blir det naturligt att använda det i undervisning som artiklarna ovan beskriver. Men det är ett begränsat sätt att se på det. I likhet med Micael Dahlén kan man se det som ett sätt att skapa förväntningar genom att långt innan ett event börjar Twittra under en lämplig hashtag kopplat till eventet. Således har min kollega Pernilla, Livia och jag på olika sätt använt och planerar att använda backchannels som ett komplement till annan kommunikation (t ex via e-post och CMS).

Allt material, böcker, webbsidor, podcasts, filmer etc som vi hittar kommer twittras ut med kursens kurskod som hashtag redan under planeringen. Vad innebär det? Att vi egentligen förlänger kursen utanför dess egentliga tidsram.

Men det blir också ett sätt av många, att erbjuda digitala brödsmulor som gör att vi och studenterna kan spåra tankegångar kopplade till kursen över tid. Vi använder också utbildningens Facebook-sida för att lägga ut det mest relevanta innehållet. Det gör också att vi placerar ‘vårt’ material där studenterna finns. Det kursrelaterade materialet dyker således upp i det flöde som studenterna ändå tar del av vilket kanske ger mer av det här, än det här. ;-)

Under föreläsningar, seminarier och workshops kan vi sedan enkelt referera till detta strössel och på sätt påverka deltagarnas online-tics på laptops och telefoner som så klart används. Bättre att förekomma än att förekommas, så att säga. Således, erbjud lite digitalt strössel, som grädde på moset, för att förlänga eventet samt för att påverka innehållet på folks skärmar till sådant som är innehållsligt relaterat till...frontkanalen ;-)

Fler inlägg om Backchanne
ls:
Tänkbara verktyg att använd förutom Twitter ::

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar