måndag 30 maj 2011

Facebook hub för viral mediekonsumtion

Facebook vill bli vår nya hub för mediekonsumtion och kanske mer än så. Bra idé, tänker jag. Tanken är att Facebook samarbetar med flera olika tillhandahållare av medieinnehåll så vi kan visa våra vänner på Fejan vad vi lyssnar/kikar på. Det skulle kunna ge upphov till ett annat mönster i vår mediekonsumtion, ett ännu mer socialt tittande och något som skulle kunna utmana bios holdback tider och bli en alternativ ingång till andra visningsfönster.
 
Inte så mycket nytt egentligen, Get Glue är en sådan befintlig tjänst och det går fint att se samma sak idag på Last.FM och I Spotify, men om det blir poppis kommer det innebära en rejäl förändring i flera nivåer.

Om jag kan få en samlad bild av vad alla mina vänner just nu tittar eller lyssnar på, en samlad dashboard, där jag ser musik, böcker, filmer, bloggar, tv-program, radioprogram, så skulle det vara en liten revolution. Det skulle så klart behöva ske mer eller mindre automatiskt. Men lek lite med tanken. Att du hela tiden har koll på vad just dina vänner läser/tittar på. Med bara ett klick kan du (ibland gratis/ibland för en kostnad) titta på det som dina vänner valt att se.

Det skulle kunna bli ett viktigt fönster för spriding av medieinnehåll och kunna rubba bio som det kanske viktigaste fönstret för film. Att på så sätt få in våra mediekonsumtionsvanor som en del av flödet på vår Facebook-wall.

Med digitalt distribuerat medieinnehåll kan det uppstå virala effekter kring t ex en film som just vunnit i Cannes, när allt fler av dina vänner tittar på den på fredagskvällen är chansen stor att du också väljer att se den. Populärkultur I sitt esse. När produktionsbolag som Zentropa blir sin egen distributör öppnar det dessutom upp för ett breddat utbud av filmer och format utöver det som idag tillhandahålls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar